วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำกลอนเพื่อคุณครู


...

             นี่่คือครู

     ครูคือผู้เสริมสร้างทางชีวิต
เพื่อลูกศิษย์มากมายหลากหลายรุ่น
ครูพากเพียรมีมานะและพระคุณ
จิตการุญต่อทุกคนมิจนใจ

   ครูเป็นจิตร-กรเอก เสกแต้มสี
ให้ศิษย์มีอนาคตงามสดใส
ครูคือผู้รู้เห็นความเป็นไป
ช่วยแก้ไข พฤติการณ์พาลเกเร

ครูนั้นมีจรรยารู้หน้าที่
ร่างกายดีจิตคงมั่นมิหันเห
ความรู้มีเท่าใดครูถ่ายเท
มิแสร้งเสวิชาการงานที่ทำ

คารวะคุณครูผู้ประเสริฐ
แสนเลอเลิศคุณความดีที่ดื่มด่ำ
มีความสุขความเยือกเย็นเป็นประจำ
เป็นผู้นำของมวลศิษย์นิจนิรันดร์
    *******


        คุณครูที่รัก
จากเทียนไขเป็นไฟฟ้าจ้าสว่าง 
จากเรือจ้างเป็นเรือยนต์กลสมัย 
เป็นเรือบินเหมือนฝันเร็วทันใจ 
เป็นอุทัยเจิดจ้าฟากฟ้าทอง 

เมื่อสังคมหมุนเวียนเปลี่ยนตามยุค 
ครูต้องปลุกกายใจให้ผุดผ่อง 
ในยุคคนบูชาค่าเงินทอง 
ครูยิ่งมองปัญหาอย่างท้าทาย 

จากรอยเท้าก้าวย่างบนทางก้าว 
ใช้ลบรอยสูญเปล่าไร้ความหมาย 
ทุกย่างก้าวบนดินกรวดหินทราย 
จารึกคุณครูไว้ให้เรืองรอง
  *******

       แด่ครูผู้สร้างชาติ 
เปลวเทียนอาบไอละมุนกรุ่นกลิ่นธูป 
วะวับวูบแววหวามน้ำค้างใส 
เกาะกุมกลุ่มเกรียกรายกระจายไป 
บนกลีบดอกเล็กใหญ่ให้ละลาน 

สองมือน้อยประคองพานคลานมานั่ง 
ยกมือตั้งน้อมจิตอธิษฐาน 
ขอพรแห่งเทพสถิตย์ ณ ทิพย์พิมาน 
เป็นพยานต่อกตเวทีมีในใจ 

มะเขือเอ๋ยดอกเจ้าเอยเคยแต่ก้ม 
เจ้าเหนี่ยวโน้มนบนอบหนอต่อต้นใหญ่ 
จะกองสุมกลุ่มดอกมะเขือเพื่อเตือนใจ 
ครูสอนสั่งเพราะหวังให้ได้ศิษย์ดี 

เข็มไซร้เข็มเจ้าคมสมดังชื่อ 
ใครเล่าคือผู้ฝนทั่งเป็นดังนี้ 
ให้รู้ผิดรู้ชอบกรอปกรรมดี 
พระคุณนี้ปานฟ้าและสาคร 

จึงวางพานดอกไม้ลงตรงหน้า 
ด้วยศรัทธาศิษย์จดจำทุกคำสอน 
เปรียบบิดามารดาเอื้ออาทร 
ดับทุกข์ร้อนแก่ศิษย์ได้ทุกคน
 ******
                  
                 คุณครู

ใครคือครู............ ครูคือใคร............ ในวันนี้ 
ใช่อยู่ที่................ ปริญญา................ มหาศาล 
ใช่อยู่ที่................ เรียกว่า................ ครูอาจารย์ 
ใช่อยู่นาน............สอนนาน.............. ในโรงเรียน 

ครูคือผู้ ................ ชี้นำ ................ ทางความคิด 
ให้รู้ถูก ................ รู้ผิด ................ คิดอ่านเขียน 
ให้รู้ทุกข์ .............. รู้ยาก .............. รู้พากเพียร 
ให้รู้เปลี่ยน........... แปลงสู้ ............รู้สร้างงาน 

ครูคือผู้ ................เสริมสร้าง..........วิญญาณมนุษย์ 
ให้สูงสุด ..............กว่าสัตว์ ............... เดรัจฉาน 
ครูคือผู้ ................สร้างสม ............... อุดมการณ์ 
ครูทำงาน ........... เหนื่อยเพื่อใคร..... ใช่ตนเอง 

ครูจึงเป็น .............นักสร้าง ............ที่ใหญ่ยิ่ง 
สร้างคนจริง .........สร้างคนกล้า.......สร้างคนเก่ง 
สร้างคนให้ .......... ได้เป็นตัว .........ของตัวเอง 
ขอมอบเพลง......... นี้มา................. บูชาครู                        ครู
ครูทำงานสอนคนให้เปรื่องปราชญ์
หนึ่งสอนศาสตร์คุณธรรมศาสนา
ด้วยสองสิ่งช่วยสร้างคนสร้างปัญญา
สร้างคุณค่าสอนศีลธรรมประจำใจ

อันคุณครูคำนี้มีความหมาย
อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง
คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง
คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี

อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง
ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่
เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี
เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู
                *******


        แม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ
พลังแห่งแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ
ก่อให้เกิดนักปราชญ์ชาญศึกษา
เป็นกำลังให้ชาติพัฒนา
ซึ่งนำพาความรุ่งเรืองสู่ผองไทย

มาถึงวันสำคัญอาจารย์ศิษย์
ควรนึกคิดถึงพระคุณที่ท่านให้
ท่านอุตส่าห์เสียสละมาเท่าใด
ควรจำไว้และตอบแทนพระคุณเอย
          *****


             แม่พิมพ์
แสงสาดส่องจากแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่
เปรียบครูไทยทั่วทุกทิศที่พร่ำสอน
ฝึกหัดศิษย์เขียนอ่านชาญบทกลอน
มิเกี่ยงงอนงานหนักเบาที่เข้ามา

แม้เหนื่อยยากเท่าใดไม่เคยบ่น
หวังให้ศิษย์ทุกคนมีการศึกษา
 
เป็นกำลังสร้างชาติไทยวัฒนา 
ปวงประชาภูมิใจให้เกียรติครู
         *****


                กาพย์ยานี 11
สิบหกมกรา เด็กเด็กมาไหว้คุณครู
ผู้ที่ให้ความรู้ ที่เชิดชูของพ วกเรา
คุณครูประเสริฐยิ่ง ไม่ทอดทิ้งให้อับเฉา
คุณครูของพวกเรา ช่วยขัดเกลาเป็นคนดี


"
มะลิ" แทนวจีถ้อยร้อยมาลัย 
"
ดอกกล้วยไม้" ใช้แทนครูผู้สร้างสรรค์ 
"
กุหลาบ" หรูชมพูขาวมารวมกัน 
แทน "กตัญญุตาครู บูชาจารย์"                                 วันครู

ถึงวันครูให้รำลึกอยู่ในจิต
ผู้ฝึกคิดฝึกอ่านและสั่งสอน
จริยธรรมคุณธรรมเป็นอาภร
ครูพร่ำสอนฝึกเด็กให้ดีพลัน

ครั้งละบาทนับไม่ควรค่าเรือจ้าง
ที่ทั้งสร้างคนสร้างงานสร้างความฝัน
สรังทุกสิ่งเป็นทุกอย่างมารวมกัน
ให้เด็กนั้นเป็นคนดีศรีชาติเอย

     *********

 พลังแห่งแม่พิมพ์
พลังแห่งแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติ
ก่อให้เกิดนักปราชญ์ชาญศึกษา
เป็นกำลังให้ชาติพัฒนา
ซึ่งนำพาความรุ่งเรืองสู่ผองไทย

มาถึงวันสำคัญอาจารย์ศิษย์
ควรนึกคิดถึงพระคุณที่ท่านให้
ท่านอุตส่าห์เสียสละมาเท่าใด
ควรจำไว้และตอบแทนพระคุณเอย

***********


        วันครู
สิบหกมกรามาบรรจบ
ขอน้อมนบคุณครูผู้สั่งสอน
ระลึกถึงซึ่งพระคุณกล่าวสุนทร
ครูพร่ำวอนป้อนวิชาพาก้าวไกล

ให้ความรู้ในทุกด้านงานอาชีพ
เป็นประทีปนำทางสว่างไสว
เป็นหางเสือเหมือนเรือถีบส่งไป
เป็นโคมไฟส่องนำทางกลางมวลชน

อาชีพครูอยู่กับเด็กทุกรูปแบบ
บางคนแสบเก่งกล้าพาสับสน
เที่ยวนั่งเล่นคุยโตโม้ซุกซน
แต่บางคนก็เรียบร้อยพลอยชื่นชม

ผู้เป็นครูต้องอดทนจนที่สุด
อย่าได้หยุดเบื่อหน่ายให้ขื่นขม
ช่วยเด็กด้อยร้อยความรักฝากคำชม
ครูเหมาะสมอยู่ใกล้ชิดจิตเมตตา

 *********

  
           เรือจ้าง
อันคุณครูคำนี้มีความหมาย
อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง
คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึง
คือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดี

อีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สอง
ครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่
เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมี
เรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู
*********

           กลอนครู
(1)  คำว่าครูคำนี้มีความหมาย
มีหลากหลายคำร้อยจะถ้อยคำ
แทนขอบคุณที่ศิษย์ควรจะทำ
คำคำนั้นคือกราบครูน้อมดวงใจ
 
   *******

(2) ครูลำบากยากเย็นความเป็นอยู่
ร.รครูของเราถูกเผาสิ้น
คิดถึงครูขึ้นมาน้ำตาริน
ฤาแผ่นดินมืดมนจนลืมครู
      *****

(3) คุณที่สาม ล้ำเลิศ ประเสริฐหล้า
ดุจประทีป ส่องปัญญา สว่างใส
แสงเทียนสาด รัศมี ที่อำไพ
แสงนั้นไซร้ คือครู ผู้เมตตา

เสียสละแม้สุข สนุกสิ้น
สี่สอนศิลป์ ศาสตร์หนังสือ ศิษ์ศึกษา
จนแตกฉาน ชาญเชี่ยว เชียวปัญญา
ขอบูชา เชิดชู คุณครูเอย 
********* (4) ครูคือปูชนียบุคคล 
ท่านทำตนเป็นแบบอย่างให้เราเห็น
เป็นดั่งแสงสว่างของเดือนเพ็ญ
ส่องนวลเย็นทั่วหล้าในราตรี

เป็นดั่งดาวพราวระยับสวยจับจิต
คอยส่องทิศส่องทางสว่างศรี
อบรมศิษย์เป็นพลเมืองดี
สอนให้มีความรักคู่คุณธรรม

ครูท่านเป็นเสมือนดั่งพ่อแม่
คอยดูแลยามพลั้งผิดมิคิดซ้ำ
แนะแนวทางสว่างให้ไม่ปิดงำ
สอนให้จำสิ่งที่พลาดเป็นบทเรียน

พระคุณท่านยิ่งใหญ่เกินกำหนด
ไม่มีหมดแม้วันจะผันเปลี่ยน
ส่องสว่างกลางจิตดั่งแสงเทียน
คอยพากเพียรส่งศิษย์ถึงฝั่งเอย
 *******

(5) ภาระครูเกินถ้อยจะร้อยขาน 
ครูบันดาลศิษย์ให้ไกลมัวหมอง 
สร้างเด็กไทยดีงามตามครรลอง 
สร้างสมอง สร้างพลัง คลังปัญญา 

ครูรู้คิดรู้ทำนำไปใช้ 
ครูสอนให้สร้างสรรค์ แก้ปัญหา 
จากดวงใจสูเจตน์แห่งเมตตา 
ชาติก้าวหน้ามาบัดนี้เพราะมีครู
******    

(6)           ครูคือเทียนทองส่องสว่าง 
ท่ามกลางความมืดมัวหม่น 
ครูคือปูชนียบุคคล 
ปวงชนซาบซึ้งศรัทธา 

ครูจึงมิใช่ลูกจ้าง 
อำพรางสอนสั่งบังหน้า 
เบื้องหลังเป็นทาสเงินตรา 
ไขว่คว้าอำนาจลาภยศ 

ครูจึงเป็นวีรบุรุษ 
สัปประยุทธ์ความชั่วทั้งหมด 
ครองใจครองธรรมงามงด 
ปรากฏแก่ตน คนเป็นครู
*******

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

เยาวภาพจงอยู่คู่ทุกคน

...

FOREVER YOUNG-ยาวภาพจงอยู่คู่ทุกคน

...


May God bless and keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you

ขอพรพระปกปักรักษาเธอ
ปรารถนาล้นเอ่อใช่เพียงฝัน
อุทิศตนเพื่อผู้อื่นเต็มตื่นนิรันดร์
และได้รับสิ่งนั้นกำนัลเธอ

May you build a ladder to the stars
And climb on every rung
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young.

เถอะเพียรสร้างบันไดไต่สู่ดาว
ส่องสกาวพราวพร่างกลางใจเสนอ
เยาวภาพซาบซึ้งตราตรึงเธอ
เยาวภาพอยู่เสมอตลอดกาล

May you grow up to be righteous
May you grow up to be true
May you always know the truth
And see the lights surrounding you

ขอฝ่าข้ามความลำเค็ญเป็นโชติช่วง
ปลดทุกข์ห่วงก้าวกล้าหาสัจจะสาร
ตาสว่างกลางอสัจทุกทิวาวาร
ประภาคารแสงส่องสู่ผองชน

May you always be courageous
Stand upright and be strong
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young.

ก้าวต่อไปก้าวหน้าก้าวที่กล้า
หยัดยืนขึ้นทายท้ากลางห่าฝน
เยาวภาพจงอยู่คู่ทุกคน
ขอพรพระบันดลตลอดไป

May your hands always be busy
May your feet always be swift
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift

จงสองมือสรรค์สร้างอย่่างที่นึก
จงสองเท้าห้าวฮึกคึกสาดใส
จงพลังเต็มตื้นอย่างชื่นใจ
ลมที่พัดใบไม้ไหวให้เท่าทัน

May your heart always be joyful
And may your song always be sung
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young.

เมื่อหัวใจเต็มตื่นอย่างชื่นจิต
สำนึกคิดบรรเลงเพลงหฤหรรษ์
เยาวภาพตลอดกาลนานนิรันดร์
แปรความฝันเป็นความจริงสิ่งไม่ตาย


พากษ์ภาษาไทย-ปีกซ้าย
http://thaienews.blogspot.com/2012/01/forever-young.html

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

บุญนำพา

,,,

พอบุญมากาไก่กลายเป็นหงษ์
พอบุญลงหงษ์เป็นกาน่าฉงน
พอบุญสูงหมูหมากลายเป็นคน
พออับจนคนเป็นหมาน่าอัศจรรย์

คือคำกลอนคนเก่าสอนเราไว้
อย่าปล่อยใจพ่ายแพ้ความแปรผัน
โลกมีขึ้นมีลงไม่คงกระพัน
เป็นกฎเกณฑ์สามัญเสมอมา

อย่าหลงเหลิงบุญบันดาลขนานใหญ่
แม้กาไก่กลายเป็นหงษ์สูงส่งค่า
บุญบันดาลแห่งชีวิตอนิจจา
แม้หมูหมากลายเป็นคนมิทนทาน

เมื่อยังมีอำนาจไม่ขาดมิตร
คนใกล้ชิดสอพลอพะนอหวาน
เมื่ออำนาจดับดิ้นลงดินดาน
มีแต่หมาเฝ้าบ้านอยู่ทานทน

มีอำนาจอย่ามีไว้ใช้อำนาจ
มีเชิงฉลาดอย่ามีไว้ใช้ฉ้อฉล
มีทรัพย์สินอย่ามีไว้ใช้เปรอปรน
มีตัวตนอย่ามีไว้ใช้อัตตา

มีอำนาจไม่อิ่มหนำในอำนาจ
จะพาพลาดผิดพลั้งระวังหนา
ขี่หลังเสือเพลิดเพลินเกินเวลา
ไม่นานช้าก็เป็นเหยื่อให้เสือกิน

เครดิต: คุณบุญนำพา
จากเวปการเมือง (ลืมจด ทั้งเวปและวันเดือนปี)

ผ้าเช็ดหน้า

...

ผ้าเช็ดหน้าผืนน้อย ด้อยค่านัก
ถูกเขาผลักคืนมา น่าสงสาร
แต่..ก็เกิดสิ่งประหลาด อัศจรรย์
ทุกข์หายพลัน ตาสว่าง เห็นทางเดิน

พูนสุข
ธันวาคม 2551